top of page

Welk softwarepakket heb je nodig als diëtist?

Welk softwarepakket of computerprogramma helpt jou als diëtiste naar een succesvolle praktijk en leuke (volle) agenda?